ฐานการเรียนรู้บอร์ดอัจฉริยะ

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรม

วันที่ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 8.00-12.00 น. 

ระดับและประเภทผู้เข้าแข่งขัน

 สายเทคละ 5 ทีม ทีมละ 3 คน 

 

รางวัล

ชนะเลิศ  :  เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :  เกียรติบัตร
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :  เกียรติบัตร

ผลการสมัคร