การแข่งขันการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

กำหนดการรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 11-16 สิงหาคม 2565 

ระดับและประเภทผู้เข้าแข่งขัน

เป็นการแข่งขันรวมระดับ (.ต้น และ ม.ปลาย)

ประเภทการแข่งขัน มี 2 ประเภท คือ ประเภทความไกล และ ประเภทความแม่นยำ

เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 3 คน สายเทคละ 1 ทีม

แต่ละสายเทคส่งเข้าแข่งขันได้ 2 ทีม คือ ประเภทความไกล และ ประเภทความแม่นยา หรือ แต่ละทีมสามารถสมัครประเภทใดประเภทหนึ่งหรือ 2 ประเภทได้

รางวัล

ชนะเลิศ  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท  

ผลการสมัคร