การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

กำหนดการรับสมัคร

ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 น. รับใบสมัครได้ที่ครูวิทยา  ภาชื่น  

ระดับและประเภทผู้เข้าแข่งขัน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ม.4, ม.5 และ ม.6 ระดับชั้นละ 1 ทีม ทีมละ 3 คน หรือตามความสมัครใจ

รางวัล

ชนะเลิศ  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ 1  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2  :  เงินรางวัลจำนวน  บาท  

ผลการสมัคร