ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ออนไลน์ (รับเกียรติบัตรทางอีเมลล์) เริ่มวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป 

กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ต้น วันที่ 15 สิงหาคม 2565 12.00 น.

กิจกรรมตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ระดับชั้น ม.ปลาย วันที่ 16 สิงหาคม 2565 12.00 น.

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร

 

 

 

รายการกิจกรรม

การแข่งขันอินโฟกราฟิก

การประกวดสิ่งประดิษฐ์ชุดแฟนซีรีไซเคิล

การแข่งขันการพูดทางวิทยาศาสตร์

การแข่งขันจรวดขวดน้ำ

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)

การแข่งขันวาดภาพทางวิทยาศาสตร์

ฐานการเรียนรู้บอร์ดอัจฉริยะ