ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนฯ จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฯ นายคุณาธิป จำปานิล

ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน โรงเรียนชุมแพพิทยาคม จัดกิจกรรมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายคุณาธิป จำปานิล เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนชุมแพพิทยาคม พร้อมทั้งไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์ประจำโรงเรียน