กำหนดการวันเปิดภาคเรียน

กำหนดการวันเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 1/2565 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565